MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG XN1000

XN-1000

MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG XN1000

Công suất lên đến 100 mẫu/giờ

Các quy tắc tích hợp quyết định tích hợp khả năng chạy lại / phản xạ do người dùng xác lập

Các ứng dụng điều tra có thể tùy chỉnh để phục vụ cho các nhu cầu lâm sàng khác nhau

Tích hợp tùy chọn kéo & nhuộm lame

Có sẵn dưới dạng hệ thống để bàn hoặc để sàn

  • Mô tả
  • Thông số kỹ thuật

Mô tả sản phẩm

Nguyên tắc đo

  • WBC DIFF/RET/PLT-F/WPC: Tế bào dòng chảy nhuộm huỳnh quang
  • RBC/PLT: phương pháp phát hiện tập trung thủy động học
  • HGB: haemoglobin SLS không cyanide

Thể tích hút: 88 µLđối với chế độ chạy mẫu máu toàn phần (WB) và dịch cơ thể (BF)

Công suất: Lên đến 100 mẫu/giờ

Chất kiểm chuẩn: XN Check (3 mức) và XN Check BF (2 mức)

Thông số đo

  • XN-CBC (luôn có NRBC) và XN-DIFF (luôn có IG)
  • CBC/DIFF

WBC, NRBC%, NRBC#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MicroR%, MacroR%, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#, IG%, IG#

  • RET (tùy chọn)

RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, RBC-He, Delta-He, HYPO-He%, HYPER-He%, PLT-O

  • PLT-F (tùy chọn)

PLT-F, IPF, IPF#

  • WPC (tùy chọn)

HPC%/ HPC#

Thông tin thêm

Hãng sản xuất

Sysmex

Tên model

XN 1000

Xuất xứ

Nhật