siemens-healthineers-coagulation-assays-07293693_7siemens-healthineers-coagulation-assays-07293693_7
Siemens-Healthineers_INNOVANCE_DDimer_BufferSiemens-Healthineers_INNOVANCE_DDimer_Buffer
DX_HemostasisAssays_InnovanceD-Dimer1DX_HemostasisAssays_InnovanceD-Dimer1
Medium – 150 DPI-H_DX_INNOVANCE_Antithrombin_Kit_medium_04.jpg-250Medium – 150 DPI-H_DX_INNOVANCE_Antithrombin_Kit_medium_04.jpg-250
APTT FSL-SEIMENSAPTT FSL-SEIMENS
thrombin-SEIMENSthrombin-SEIMENS
INNOVANCE_VWF_Ac_Box_BottlesINNOVANCE_VWF_Ac_Box_Bottles
Siemens-Healthineers-INNOVANCE_Anti-Xa_Assay_Box_Closed_with_all_vialsSiemens-Healthineers-INNOVANCE_Anti-Xa_Assay_Box_Closed_with_all_vials

HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU

  • Mô tả
  • Thông số kỹ thuật

Mô tả sản phẩm

Bộ xét nghiệm đông máu cung cấp giải pháp toàn diện cho các xét nghiệm phân tích quá trình đông máu bao gồm:

  • APTT (Thromboplastin) : Đánh giá con đường đông máu nội sinh
  • PT ( Prothrombin ) : đánh giá con đường đông máu ngoại sinh
  • Fibrinogen ( Chuyển Fibrinogen thành Fibrin ) : Con đường đông máu chung

Và xét nghiệm D-dimer để kiểm tra tình trạng huyết khối trong máu

Thông tin thêm

Xuất xứ

Nhật